Thực hiện Kế hoạch số 64/CĐXD-ToC ngày 22/2/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2011, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã soạn thảo và nay gửi đến các đồng chí bộ câu hỏi kèm theo gợi ý trả lời để làm tài liệu phục vụ cho Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi của đơn vị.

AttachmentSize
bo-cau-hoi-dap-an-hoi-thi-cb-cd-gioi-nam-2011.pdf671.39 KB