Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự án VSMT thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Liên danh nhà thầu: Tổng Công ty nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

 và Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Bình Dương

Nhà thầu trực tiếp thi công: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước (VIWASEEN.2)

và Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Bình Dương