Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Công ty Viwaseen.2 đã ký hợp đồng thi công tuyến ống cấp nước cho Phường Châu Khê- Thị xã Thừ Sơn- Bắc Ninh thuộc gói thầu "Toàn bộ phần mạng lưới đường ống câp nước cho Phường Châu Khê.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt

Hợp đồng có giá trị 28,46 tỷ đồng. Thời gian thực hiện công trình 240 ngày.

Các phần công việc thi công tuyến ống bao gồm:

- Thi công đường ống phân phối bằng ống HDPE có đường kính ống từ DN90-DN315. Tổng chiều dài: 11.300m

- Thi công tuyến ống dịch vụ bằng ống HDPE có tổng chiều dài tuyến ống: 31.200m