Chi bộ CTCP VIWASEEN.2 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật lúc 11/06/2020 09:27:26 AM (GMT+7)

Đồng chí Lê Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; Bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ IV.

Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Đỗ Văn Trung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV.