XD hệ thống CN đô thị mới Chân Mây giai đoạn 1 CS : 6000m3/ngđ

Cập nhật lúc 24/04/2011 11:44:52 AM (GMT+7)

Tổng giá trị của dự án: 9,389 đồng
Tổng giá trị nhà thầu thực hiện:9,389 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công: 5/1999 - Ngày hoàn thành: 7/2000
Chủ đầu tư: BQLDA đô thị mới Chân Mây