Công suất: 7000m3/ngđ cấp cho 5 xã huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định

Cung cấp, lắp đặt phần công nghệ và điện nhà máy xử lý nước Cầu Đỏ, công suất 120.000m3/ngđ thuộc dự án Hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn I.

    Tổng giá trị của dự án : 133,799 tỷ đồng
    Tổng giá trị nhà thầu thực hiện:39,65 tỷ đồng
    Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công:2/2007 - Ngày hoàn thành: 8/2007
    Chủ đầu tư: Công ty cấp nước Đà Nẵng


Tổng giá trị của dự án: 14,5 đồng
Tổng giá trị nhà thầu thực hiện:14,5 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công: 7/1999 - Ngày hoàn thành: 8/2000
Chủ đầu tư: BQLDA KCN Dung Quất

Tổng giá trị của dự án: 9,389 đồng
Tổng giá trị nhà thầu thực hiện:9,389 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công: 5/1999 - Ngày hoàn thành: 7/2000
Chủ đầu tư: BQLDA đô thị mới Chân Mây

Tổng giá trị của dự án:15,405 đồng
Tổng giá trị nhà thầu thực hiện:15,4 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công: 9/2000 - Ngày hoàn thành: 5/2001
Chủ đầu tư: DA cấp nước và vệ sinh Thanh Hoá