Gói thầu C - hợp đồng B/98/LCB/TH4 (lắp đặt 25 km đường ống tư D200 - D500)

Cập nhật lúc 24/04/2011 11:42:15 AM (GMT+7)

Tổng giá trị của dự án:15,405 đồng
Tổng giá trị nhà thầu thực hiện:15,4 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công: 9/2000 - Ngày hoàn thành: 5/2001
Chủ đầu tư: DA cấp nước và vệ sinh Thanh Hoá