Trải qua hơn 30 năm hoạt đông trong lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất cơ khí và cung ứng vật tư, thiết bị  chuyên ngành cấp thoát nước, VIWASEEN.2 đã đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các ngành của nền kinh tế quốc dân trên khắp mọi miền của đất nước. Trong nhiều năm qua, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình thuộc nhiều lĩnh vực của nhiều dự án trên phạm vi toàn quốc bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như JBIC, ADB, WB... Tất cả các công trình Công ty thi công đều đạt chất lượng và đúng tiến độ, nhiều công trình được tặng huy chương và có chứng chỉ công trình đạt chất lượng cao.

Năm 2006, đánh dấu một bước chuyển mình của VIWASEEN.2. Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - VIWASEEN.2. Đây cũng là điểm bắt đầu cho một lộ trình mới. Với số vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, VIWASEEN.2 đã từng bước thực hiện lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình có quy mô lớn,đa hữu, kinh doanh đa ngành có thương hiệu với uy tín cao, phát triển vững mạnh toàn diện theo định hướng chung của Tổng Công ty VIWASEEN và ngành xây dựng. Đến năm 2009, vốn điều lệ đã được tăng lên 10 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu vốn mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tất cả nhằm mục tiêu đảm bảo sự tăng trưởng thường xuyên của Công ty cùng lợi ích của các cổ đông, đảm bảo nghĩa vụ thuế với Nhà nước, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và đời sống người lao động trong Công ty, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Công ty quản lý và duy trì trên Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008, cùng với bề dầy kinh nghiệm và đội ngũ CBCNV kỹ thuật được đào tạo toàn diện về nghiệp vụ chuyên môn, các thiết bị máy móc chuyên ngành và phương thức điều hành tiên tiến, Công ty đủ khả năng thi công nhiều loại hình công trình có quy mô lớn, hiện đại trong nước và Quốc tế. Đặc biệt là các dự án về Cấp thoát nước cho các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu đô thị.

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - VIWASEEN 2 có đủ điều kiện và được phép liên doanh, liên kết với các Công ty cùng lĩnh vực để triển khai dự án liên quan đến ngành nghề kinh doanh, đảm bảo công trình thi công đúng trình tự theo qui định hiện hành về Xây dựng cơ bản của Nhà nước nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cao nhất.

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước VIWASEEN.2 tiền thân là Xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước số 102 thuộc Công ty xây dựng cấp thoát nước. Năm 2006 Xí nghiệp chuyển tên thành Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước (gọi tắt là VIWASEEN.2) theo quyết định số 74/QĐ-BXD ngày 13/01/2006 của Bộ Xây Dựng.