Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Cập nhật lúc 13/04/2015 02:36:46 PM (GMT+7)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen.2 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 17/4/2015.
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VIWASEEN.2 tại 58/85 Phố Hạ Đình- Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội 
Các thông tin liên quan đến Đại hội mời Quý cổ đông xem tại đây:

  1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
  2. Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
  3. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
  4. Báo cáo kiểm toán độc lập