HĐ số B/05/TCB/PY3: Xây dựng cải tạo Hệ thống cấp nước các công trình chính tỉnh Phú Yên - Tuy Hoà, La Hai và Chí Thạnh - Nhà máy xử lý nước và đường ống truyền tải.

Cập nhật lúc 24/04/2011 11:32:33 AM (GMT+7)

Tổng giá trị của dự án :85,827 tỷ đồng
Tổng giá trị nhà thầu thực hiện:43,970 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công:11/2006 - Ngày hoàn thành: 9/2009
Chủ đầu tư: BQL dự án cấp nước và vệ sinh môi trường tỉnh Phú yên