Hội nghị người lao động Công ty năm 2011

Cập nhật lúc 06/05/2011 10:35:44 AM (GMT+7)

Ngày 27/4/2011, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011 có sự tham dự của Lãnh đạo Tổng Công ty.

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY TẠI HỘI NGHỊ

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI HỘI NGHỊ

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TẠI HỘI NGHỊ

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TẠI HỘI NGHỊ

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TẠI HỘI NGHỊ

TRAO TẶNG BẰNG KHEN CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TẠI HỘI NGHỊ