Lắp đặt hệ thống thoát nước Thị xã Tuyên Quang - gói thầu CW1A

Cập nhật lúc 24/04/2011 11:36:24 AM (GMT+7)

Tổng giá trị của dự án:17.5 tỷ đồng
Tổng giá trị nhà thầu thực hiện:17.5 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công:2002 - Ngày hoàn thành: 2004
Chủ đầu tư: Công ty đầu tư XD &XNK Việt Nam