Tuyến ống truyền tải nước sạch DN700 đường Nguyễn Tri Phương nối dài quốc lộ 1A

Cập nhật lúc 23/04/2011 11:54:43 AM (GMT+7)

Tuyến ống truyền tải nước sạch DN700 đường Nguyễn Tri Phương nối dài quốc lộ 1A thuộc Dự án cấp nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn I
Tổng giá trị của dự án : 20,600 tỷ đồng
Tổng giá trị nhà thầu thực hiện : 19,486 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng: Ngày khởi công :4/2008 - Ngày hoàn thành : 7/2008
Chủ đầu tư : Công ty Cấp nước thành phố Đà Nẵng